Instytut Stomatologii
INSTYTUT STOMATOLOGII
ul. Montelupich 4; 31-155 Kraków

 
Dyrektor: prof. dr hab. med. Jan Zapała

..."Minęło ponad 200 lat od wprowadzenia stomatologii do programu wykładów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego co poprzedziło późniejsze powołanie pierwszych w Polsce jednostek stomatologii uniwersyteckiej. Był więc Kraków kolebką polskiej stomatologii, która jednak nigdy nie posiadała własnej bazy lokalowej. Dlatego tak ważną i dramatycznie pilną stała się podjęta ówcześnie inwestycja w przekazanym od wojska obiekcie przy ul. Montelupich w Krakowie, gdzie mieści się lokalizacja jednostek Oddziału Stomatologii pod wspólna historyczną nazwą : Instytut Stomatologii. Była to inwestycja resortowa polegająca na modernizacji i rozbudowie obiektu będącego własnością Collegium Medicum UJ. Jest finansowana z budżetu Państwa poprzez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Do XIX wiecznego budynku otrzymanego od wojska dobudowano dwa skrzydła mieszczące sale ćwiczeń przedklinicznych, dwie amfiteatralne sale wykładowe na 120 miejsc każda. Obiekt został zaprojektowany w rozbudowie do wielkości 34.800 m3 kubatury i 4.638 m2 powierzchni użytkowej, uzyskał niezależny system grzewczy oparty na nowoczesnej kotłowni gazowej oraz został wyposażony we wszystkie instalacje podstawowe, sprężonego powietrza, centralnej próżni, sieć komputerową i TV.

Instytut jako jednostka organizacyjna Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest bazą dla działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i leczniczo-usługowej w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii. Kształci kilkuset studentów, szkolenie lekarzy stomatologii i medycyny w programie specjalizacyjnych studiów podyplomowych i doktoranckich oraz studentów zagranicznych. Przewiduje się ponadto realizację programu pomaturalnych studiów zawodowych w zakresie techniki dentystycznej oraz szkolenie asystentek i higienistek stomatologicznych. Realizowany jest program badań naukowych w poszczególnych dziedzinach współczesnej stomatologii, a specjalistyczne Przychodnie UKs prowadzą działalność usługowo-leczniczą i konsultacyjną".

Instytut Stomatologii WL CMUJ | Wykonanie: 2M SYSTEM Copyright © 2008