Biblioteka

BIBLIOTEKA INSTYTUTU STOMATOLOGII

Zaprasza: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30 - 14.30
Instytut Stomatologii ul. Montelupich 4; Ip.

Biblioteka Instytutu Stomatologii jest biblioteką naukową spełniającą następujące zadania:

  1. gromadzenie i przechowywanie piśmiennictwa z dziedziny stomatologii i zagadnień pokrewnych.
  2. opracowywanie zbiorów zgodnie z zasadami bibliotekarstwa naukowego
  3. udostępnianie zbiorów pracownikom i studentom Instytutu oraz udzielaniu wszechstronnej pomocy w korzystaniu ze zbiorów
  4. sporządzaniu zestawień tematycznych, udzielaniu wszechstronnej informacji naukowej.
  5. wyszukiwaniu informacji w internetowych bazach danych, jak też sprowadzanie materiałów niezbędnych do prowadzenia prac naukowych, głównie drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
Użytkownicy:

Prawo do korzystania z czytelni mają wszyscy pracownicy i studenci Instytutu Stomatologii oraz wszystkie osoby po przedłożeniu legitymacji studenckiej / służbowej lub innego dowodu tożsamości.

Udostępnianie księgozbioru:

W czytelni skorzystać można z podręczników akademickich oraz z fachowej literatury z dziedziny stomatologii. Zbiór czasopism naukowych obejmuje zarówno bieżące jak i archiwalne numery następujących tytułów:

Czasopisma polskie

Czasopismo Stomatologiczne
Implantoprotetyka
Magazyn Stomatologiczny
Nowa Stomatologia
Poradnik Stomatologiczny
Protetyka Stomatologiczna
Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego
Współczesna Stomatologia
Quintessence dla lekarzy stomatologów

Czasopisma zagraniczne

Annals of Periodontology
Ceska stomatologia
Journal of Dental Research ( do 1999 r. )
Journal of Periodontology
Journal of Prosthetic Dentistry
Oral Diseases

Z uwagi na zbyt ograniczony zasób posiadanych zbiorów, książki i czasopisma udostępnia się tylko w obrębie czytelni.

Główna Biblioteka Medyczna

http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/
Instytut Stomatologii WL CMUJ | Wykonanie: 2M SYSTEM Copyright © 2008