Kadra
PRACOWNICY ZAKŁADU CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ IS UJ CM
 
 
Kierownik Zakładu
Dr hab. n. med. Małgorzata ZALESKA
specjalista chirurgii stomatologicznej
 
 
Adiunkt
Dr hab. n. med. Tomasz KACZMARZYK
specjalista chirurgii stomatologicznej

Asystenci
Dr n. med. Kamila CHWAJA-PAWELEC, spec. chirurgii stomatologicznej
Lek. dent. Agnieszka ZAPAŁA-POŚPIECH (otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Lek. dent. Krzysztof LIPCZYŃSKI (otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Dr n. med. Izabela MOJSA, spec. chirurgii stomatologicznej
Lek. dent. Justyna KACZKOWSKA
Lek. dent. Katarzyna MARSZAŁ

Wykładowcy
Dr n. med. Daniel URYGA, spec. chirurgii stomatologicznej
Dr n. med. Tomasz GŁADYSZ, spec. chirurgii stomatologicznej
Lek. dent. Anna BEDNARCZYK
, spec. chirurgii stomatologicznej
Lek. dent. Konrad KISIELOWSKI, spec. chirurgii stomatologicznej
Lek. dent. Maciej RĄCZKIEWICZ, spec. chirurgii stomatologicznej
Lek. dent. Patryk STĘPIEŃ
Lek. dent. Marian INGLOT, spec. chirurgii stomatologicznej (1/4 etatu)

Słuchacze studium doktoranckiego
Lek. dent. Grzegorz HILLE (otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Lek. dent. Rafał POKROWIECKI
 

Sekretariat
mgr Anna CZACHOR

PRACOWNICY PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ UKS

Starszy Konsultant
Prof. nadzw. UJ dr hab. n. med. Jadwiga STYPUŁKOWSKA
specjalista chirurgii szczękowej i stomatologicznej

Starszy asystent lecznictwa
Dr n. med. Maria PANAŚ
specjalista chirurgii szczękowej i stomatologicznej

Lekarze rezydenci
Lek. dent. Paweł ŚWIERZY
(otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Lek. dent. Damian CZERWONKA (otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)

 
Instytut Stomatologii WL CMUJ | Wykonanie: 2M SYSTEM Copyright © 2008