Kadra
PRACOWNICY ZAKŁADU CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ IS UJ CM
 
 
Kierownik Zakładu
Dr hab. n. med. Małgorzata ZALESKA, prof. UJ
specjalista chirurgii stomatologicznej
 
 
Adiunkci
Dr hab. n. med. Tomasz KACZMARZYK
specjalista chirurgii stomatologicznej

Dr n. med. Tomasz GŁADYSZ
specjalista chirurgii stomatologicznej

Asystenci
Dr n. med. Izabela MOJSA, spec. chirurgii stomatologicznej
Lek. dent. Agnieszka ZAPAŁA-POŚPIECH (otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Lek. dent. Krzysztof LIPCZYŃSKI (otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Lek. dent. Justyna KACZKOWSKA
Lek. dent. Katarzyna MARSZAŁ
(otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)

Wykładowcy

Lek. dent. Anna BEDNARCZYK
, spec. chirurgii stomatologicznej
Lek. dent. Konrad KISIELOWSKI, spec. chirurgii stomatologicznej
Lek. dent. Maciej RĄCZKIEWICZ, spec. chirurgii stomatologicznej
Lek. dent. Patryk STĘPIEŃ
Dr n. med. Daniel URYGA, spec. chirurgii stomatologicznej (1/4 etatu)

Słuchacze studium doktoranckiego
Lek. dent. Grzegorz HILLE (otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Lek. dent. Rafał POKROWIECKI
 

Sekretariat
mgr Anna CZACHOR-WIŚNIEWSKA

PRACOWNICY PORADNI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ UKS

Starszy Konsultant
Dr hab. n. med. Jadwiga STYPUŁKOWSKA, prof. UJ
specjalista chirurgii szczękowej i stomatologicznej

Starszy asystent lecznictwa
Dr n. med. Maria PANAŚ
specjalista chirurgii szczękowej i stomatologicznej

Lekarze rezydenci
Lek. dent. Paweł ŚWIERZY
(otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Lek. dent. Damian CZERWONKA (otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Dr n. med. Adam GOŁAWSKI
(otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Lek. dent. Kacper MACIEJ (otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Lek. dent. Iwona RZĄSA
(otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Lek. dent. Małgorzata SAWICKA  (otwarta specjalizacja z chirurgii stom.)
Instytut Stomatologii WL CMUJ | Wykonanie: 2M SYSTEM Copyright © 2008